1. Organizatorul concursului

Organizatorul concursului ”Christmas Giveaway” (denumit în continuare ”Concursul”) este GRINGO SRL cu sediul: str. Ștefan Velovan, nr.25, bl.3, sc.2, ap.1, Craiova, cod poștal 200481, jud. Dolj, cod de înregistrare fiscală RO22503470 și înscris la Oficiul Registrului Comerțului sub J16/1920/2007 (denumit în continuare „Organizatorul”).

2. Durata și aria de desfășurare a concursului

Concursul se va desfășura în perioada 10.12.2020 – 22.12.2020 pe contul de Facebook al brandului Bianco Nero la adresa: https://www.facebook.com/bianconerojewelry și presupune înscrierea prin 2 acțiuni obligatorii la un post dedicat concursului și urmărirea paginii de Facebook a brandului Bianco Nero.

Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit în continuare „Regulament”) care este obligatoriu pentru toți participanții. Organizatorul își rezerva dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligația de a anunță publicul în mod oficial, în aceeași maniera în care a fost făcută și informarea inițială.

3. Drepturi și condițiile de participare

Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice, indiferent de naționalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, rezidente în România, care respecta condițiile prezentului regulament și care urmează indicațiile prezente în acest Regulament pentru a-și valida participarea.

Nu pot participa angajați ai Organizatorului, ai agenției de publicitate și ai celorlalte companii implicate în aceasta acțiune, precum și rudele de gradul I ale acestora. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrală, liber consimțită și în afara oricărei constrângeri a prevederilor prezentului regulament. Dreptul de participare aparține în exclusivitate al participantului care îndeplinește condițiile impuse de Regulament.

Dreptul de participare la concurs este anulat automat în situația în care o persoana furnizează date sau informații false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale.

Pentru a putea participa la Concurs, participanții trebuie să aibă un cont valid de Facebook, completat cu o adresa de email validă sau un număr de telefon valid.

4. Protecția datelor personale

Prin participarea la concurs, participanții confirmă cunoașterea prevederilor Regulamentului și își exprimă acordul în privința acestora. Potrivit prevederilor legii, anunțarea câștigătorului și a Premiului este un eveniment public. Participarea la concurs constituie acordul câștigătorului privind faptul că numele său și Premiul obținut vă fi făcut public potrivit legislației române în vigoare. Datele personale privind numele câștigătorilor vor fi utilizate pentru anunțarea publică a câștigătorului despre rezultatul extragerii la sorți.

Organizatorul și participanții acceptă și confirmă faptul că derularea și desfășurarea prezentului concurs, ca REGULĂ, nu impune și nu implică stocarea și colectarea, gestionarea datelor cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Cu toate acestea, ca și excepție, participanții acceptă și consimt că ar putea exista situații în care ar trebui furnizate Organizatorului anumite date personale (exemplificativ verificare condițiilor de participare, pentru livrarea premiului sau orice alte situații).

Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrală și liber consimțită a prevederilor prezentului Regulament.

5. Mecanismul concursului

Utilizatorii vor fi informați despre concurs pe contul de Facebook Bianco Nero. Utilizatorii se pot înscrie la concurs în perioada 10.12.2020 – 22.12.2020, astfel:

  • Trebuie să scrie un comentariu la postarea dedicată de promovare a concursului în care introduce (“Tag/Etichetează”) numele unui prieten/unei prietene. Această postare se găsește pe pagina de Facebook a organizatorului.
  • Trebuie să dea Share (”Distribuie”) Public la postarea despre concurs pe pagina proprie de Facebook.
  • Trebuie să dea Like (”Apreciază”) paginii de Facebook Bianco Nero.

În momentul în care cele 3 condiții sunt îndeplinite, înscrierea este validă.

Important: Comentariile multiple, în care participanții etichetează persoane diferite, nu se iau în considerare.

6. Premiile concursului

Premiului 1, 2 și 3: Câte un voucher de 500 RON, valabile în perioada 1 ianuarie 2021 – 21 decembrie 2021, pentru cumpărături în valoare minimă de 500 lei.

Toate voucherele vor putea fi folosite doar pe site-ul organizatorului: www.bianconero.ro, ele fiind oferite sub forma unor coduri speciale.

Pentru ca câștigătorii să primească aceste vouchere, ei sunt obligați să furnizeze adresa de e-mail până la data de 25 decembrie 2020.

7. Desemnarea câștigătorului

Câștigătorii vor fi desemnați prin tragere la sorți cu ajutorul site-ului https://random.org/, în data de 23.12.2020.

Toți participanții trebuie să îndeplinească condițiile Regulamentului. Cei care nu respectă cele 3 condiții, nu vor fi validați în extragere și se va acorda premiul altor participanți care îndeplinesc condițiile Regulamentului.

8. Notificarea și predarea premiului

Câștigătorii vor fi anunțați în data de 23.12.2020 pe contul de Facebook al organizatorului, în cadrul unei postări.

Câștigătorii vor fi contactați prin intermediul mesageriei specifice Facebook de către Organizator, folosind username-ul cu care s-au înscris în concurs. Dacă în urma acestei încercări, Câștigătorii nu revendică sau dacă refuză premiul în 3 zile lucrătoare, ne rezervăm dreptul de a extrage alți participanți câștigători.

Organizatorul nu este responsabil pentru întârzierea anunțării câștigătorilor din motive care nu țin de el.

9. Taxe și impozite aferente

Organizatorul concursului nu este răspunzător de plata altor taxe sau a altor obligații financiare legate de premiul oferit, acestea căzând în sarcina persoanei câștigătoare.

10. Dispoziții finale

Regulamentul concursului este pus la dispoziția tuturor persoanelor interesate, în mod gratuit, pe pagina de Facebook Bianco Nero în postarea de concurs și pe site-ul https://bianconero.ro/.

Prin participarea la campanie, persoanele participante își exprimă acordul cu privire la conținutul Regulamentului concursului.

Întocmit: GRINGO SRL

 

10.12.2020